Pieczone gołąbki

Załoga warszawskiej stacji pomp, tzw. 'Grubej Kaśki', składa się z bumelantów i kombinatorów. Dyrekcja zatrudnia więc młodego poetę, z nadzieją że jego twórczość odmieni dusze pracowników. Czy poezja zwycięży?
wtorek 6 grudnia 4:05 Stopklatka TV
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>