Wielkie poszukiwania małych domów: Coś skromnego dla podróżników, odc. 26

Tiny House Hunting | 2015 | 30 min. |
Patrick i Sarah cenią sobie swobodę i możliwość odbywania długich podróży. To w ich trakcie odkryli, że odpowiada im minimalizm. Z tego względu szukają łatwego w utrzymaniu maleńkiego domu, na który nie musieliby brać ogromnego kredytu.
wtorek 6 grudnia 4:30 Lifetime
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>