Mania chomikowania: Manuel i Carla 7, odc. 6

Hoarders USA | 60 min. |
Manuel mieszkał z czterema wnukami, które odebrała mu opieka społeczna. Powrócą dopiero, gdy uprzątnie dom. Carla ma za sobą trzy nieudane małżeństwa i trzy zagracone domy. Rodzina nalega, by zrobiła porządek przynajmniej w jednym.
poniedziałek 5 grudnia 8:00 Lifetime
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>