Superkombat Fighting Championship

Superkombat Fighting Championship | 110 min. |
'Superkombat Fighting Championship returns to FightBox for the much anticipated sport event. One of the top kickboxing promotions in the world, brings you the Superkombat World Grand Prix Tournament. This unique card will feature only the top-ranked fighters in the world.' SPY000961-11005
poniedziałek 5 grudnia 18:10 FightBox HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>