World Series of Boxing - WSB

World Series of Boxing - WSB | 55 min. |
'The World Series of Boxing (WSB) is one of the most exciting emerging sports leagues in the world. Bringing together the best boxers on the planet to compete in a team format across ten weight categories, the WSB represents a whole new way of thinking about boxing.' SPY000756-05008
poniedziałek 5 grudnia 20:00 FightBox HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>