Tajne akta nazistów, odc. 1

Nazi Secret Files USA | 2015 | 55 min. |
Nazistowską machinę wojenną napędzały narkotyki. Sam Hitler był od nich uzależniony, a jego żołnierze konsumowali ogromne ilości tabletek metamfetaminy. 1/6
wtorek 6 grudnia 1:40 BBC Brit HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>