J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze: Cuda 6, odc. 13

Reprezentowany przez Harma zolnierz twierdzi, ze zwloki jego zony wskazal mu duch wojskowego kapelana z Wietnamu, który ma wkrótce zostac swietym.
poniedziałek 5 grudnia 14:00 Universal Channel HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>