Forever: Memories of Murder 1, odc. 16

Policja znajduje martwą młodą kobietę, wyglądającą jak osoba z lat 70. Ofiara była partnerką seksualną samotnego mężczyzny. Sprawa prowadzi Morgana z powrotem do kobiety, którą poznał jako dominę, a teraz okazuje się, że jest szanowaną panią profesor.
niedziela 4 grudnia 15:00 AXN Black
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>