Kabaretowy Klub Dwójki: Czy w grudniu będzie koniec świata?

Polska | 2011 | 55 min. |
Czy 21 grudnia nastąpi koniec świata? O tym wszystkim dyskutowali goście Górala i Jabbara: kabaret Słuchajcie, kabaret Szarpanina, kabaret PUK i zespół Bracia.
poniedziałek 5 grudnia 21:20 TVP Rozrywka
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>