Młodzież kontra

| 55 min. |
Obowiązującą zasadą od początku tego programu jest to, iż bardzo znany polityk bądź osoba publiczna spotyka się w studiu telewizyjnym z młodzieżą zrzeszoną w młodzieżówkach partii politycznych zasiadających w Parlamencie. Dzieje się to na żywo i w obecności audytorium telewizyjnego sięgającego często ponad miliona widzów.
wtorek 6 grudnia 1:25 TVP 3
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>