1200 muzeów

1200 muzeów Polska | 2016 | 35 min. |
Panorama Racławicka to jedyne zachowane do dziś dzieło tego rodzaju stworzone przez polskich artystów, swego rodzaju relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło (15x114m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście) stwarza iluzję trójwymiarowej przestrzeni i pozwala widzowi przenieść się w inną rzeczywistość i inny czas.
niedziela 4 grudnia 16:00 TVP 3
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>