Jedź bezpiecznie

| 15 min. |
Program prezentuje ważne tematy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pokazuje niebezpieczne miejsca na małopolskich drogach i krakowskich ulicach a także nieprawidłowe zachowania kierowców. Radzi, jak zachować się w trudnych sytuacjach drogowych.
niedziela 4 grudnia 3:30 TVP 3
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>