Mów do mnie

Mów do mnie Polska | 2015 | 55 min. | Reżyseria: Marta Prus
Etiuda dokumentala Marty Prus to film, w którym reżyser wchodzi w relacje z bohaterem. Tym bohaterem jest Krzysztof mieszkający w monarowskim ośrodku dla uzależnionych.
poniedziałek 5 grudnia 22:35 TVP Kultura
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>