Napoleon, odc. 2

Napoleon Wielka Brytania | 2015 | 60 min. |
W pierwszych latach XIX wieku na polach bitew oraz w europejskich stolicach niepodzielnie władał Napoleon Bonaparte. W roku 1804 został koronowany na cesarza Francuzów. Miał zaledwie 35 lat. Rok później triumfalnie wjechał do Mediolanu na białym rumaku, aby przyjąć następną koronę. 26 maja 1805 roku w katedrze mediolańskiej został królem Włoch.
niedziela 4 grudnia 11:25 TVP Historia
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>