Legenda i nauka: O potężnym Thorze i Olbrzymach, odc. 7

Legenda i nauka Polska | 1995 | 20 min. |
Znana legenda o Panu Twardowskim, który podpisał z Lucyferem cyrograf, oddając mu swoją duszę. W zamian uzyskał niezwykłą moc.
niedziela 4 grudnia 11:00 TVP ABC
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>