Myślnik, program z książką w roli głównej, odc. 8

Myślnik, program z książką w roli głównej Polska | 2016 | 30 min. |
Cykliczny magazyn o książkach adresowany do szerokiej publiczności. Uczestnikami kolejnych odcinków będą reprezentanci różnych grup pokoleniowych, z różną wrażliwością czytelniczą. Cykl będzie odniesieniem do czasów, kiedy to programy o literaturze opierały się na dyskusji mniej lub bardziej zawziętej, o wpływie książek na różne aspekty życia codziennego. Program składa się z różnych części m.in.: książka - główna rozmowa, w której wezmą udział krytycy i znawcy literatury.
niedziela 4 grudnia 19:20 TVP 2 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>