Handlarz doskonały: W trasie - wyprawa do Indii 4

The Liquidator | 30 min. |
Podczas pobytu w Indiach Jeff i Daniel zastanawiają się, co ich szybciej wykończy: piekące słońce, niebezpieczne drogi, czy twardzi indyjscy handlarze.
niedziela 4 grudnia 13:00 DTX
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>