Fabryki smaku: Stan idealny 5

Food Factory | 30 min. |
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób błąd przyczynił się do popularności miękkich cukierków 'Australian style' oraz jak powstają chipsy z bananów.
niedziela 4 grudnia 14:00 Discovery Science HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>