Rodzina zastępcza plus: Kaganek oświaty 8, odc. 1

'Alutka, w poszukiwaniu traumatycznych przeżyć, które pozwolą jej wzbogacić i pogłębić swoją twórczość poetycką, postanawia odważnie zagłębić się w najczarniejszy koszmar ludzkiej egzystencji, zejść na samo dno ludzkiego piekła. Słowem - postanawia zostać nauczycielką w podstawówce. Równolegle policjant dokonuje odkrycia, że podstawą oceny jego pracy nie są jej rzeczywiste efekty, tylko raporty. Dla kariery policjanta nie ma zatem znaczenia, co rzeczony policjant robi, tylko jak umie pisać.
poniedziałek 5 grudnia 3:45 Nickelodeon
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>