Rodzina zastępcza plus: Zasadnicze decyzje 11, odc. 6

Rodzina zastępcza plus Polska | 2009 | 45 min. | Obsada: Jarosław Boberek, Tomasz Dedek, Sergiusz Żymełka, Marcin Korcz, Aleksandra SzwedReżyseria: Wojciech Nowak
'Zasadnicze decyzje Posterunkowy pod wpływem natchnienia znajduje branżę biznesu, w której, jak sądzi, może odnieść sukces. Postanawia mianowicie założyć firmę ochroniarską. Okazuje się jednak, że takie zamierzenie wielokrotnie przekracza jego możliwości finansowe, zwraca się więc ostatecznie do Jędruli o pomoc. Jędrula, choć zrazu niechętny, potem jednak nagle zmienia zdanie i pomoc deklaruje i dopiero teraz dla policjanta zaczynają się prawdziwe problemy.
poniedziałek 5 grudnia 0:50 Nickelodeon
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>