Krwawe porachunki: Hatfieldowie i McCoyowie

Blood Feuds | 60 min. |
Rodziny Hatfieldów i McCoyów wdały się w jeden z największych sporów w historii Ameryki. Zaczęło się od nienawiści związanej z wojną secesyjną, przerodziło się w walkę o wpływy.
poniedziałek 5 grudnia 0:00 Discovery Historia
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>