Były sobie Ameryki: Ameryka, Ameryka

| 30 min. |
'Serial animowany, który opowiada historię obu Ameryk: zasiedlanie kontynentów oraz rozmaite wydarzenia dziejowe. Przegląd różnych kultur i faktów, które wpłynęły na tożsamość Amerykanów od imperium Inków po Rewolucję Amerykańską.'
niedziela 4 grudnia 19:30 Da Vinci Learning
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>