Była sobie Ziemia: Technologie

Il Etait Une Fois... Notre Terre Francja | 30 min. |
'Dołącz do klubu Strażników Planety i poznaj rolę technologii w różnych społeczeństwach, a także niebezpieczeństwa związane z gwałtownym rozwojem nauki i techniki.'
niedziela 4 grudnia 14:00 Da Vinci Learning
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>