Na zawsze

Życie Giovanni'ego, adwokata, jest pełne osiągnięć zawodowych i pozamałżeńskich romansów. Te sielankę niespodziewanie burzy Sara, kobieta bez skrupułów uwodząca i wykorzystująca mężczyzn do swoich celów, by następnie ich porzucić. I to właśnie przytrafia się Giovanni'emu….
niedziela 4 grudnia 15:25 FilmBox Arthouse
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>