Ostatnia Shangri-La

The Last Shangri-La | 60 min. |
Przyroda i religia sprawiły, że buddyjskie królestwo zamieniło się w ostatnią na ziemi krainę Shangri-la. Bhutan to klejnot Himalajów, z ogromnym szacunkiem dla życia i jego kolejnych reinkarnacji.
niedziela 4 grudnia 7:00 Nat Geo Wild HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>