Loża prasowa

Polska | 60 min. |
Najważniejsze wydarzenia na scenie politycznej komentują czołowi dziennikarze i publicyści, wśród nich Janina Paradowska, Krzysztof Teodor Toeplitz, Piotr Zaremba, Marek Dębski i Piotr Stasiński. Program Prowadzi Małgorzata Łaszcz.
niedziela 4 grudnia 21:00 TVN 24 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>