Teen Mom OG 6, odc. 6

Teen Mom OG | 50 min. |
Maci i Taylor zaczynają wątpić w słuszność organizacji wesela w tak krótkim terminie. Farrah i Simon idą po poradę do doktor Jenn. Catelynn tęskni za domem, więc Tyler i Nova odwiedzają ją w ośrodku.
niedziela 4 grudnia 18:00 MTV Polska
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>