Piraci drogowi 2, odc. 7

Speeders | 30 min. |
Autorzy programu przedstawiają pościgi policjantów za piratami drogowymi, którzy nie cofną się przed niczym, aby tylko nie zostać złapanym.
poniedziałek 5 grudnia 0:00 CBS Reality
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>