Sport z tatą, odc. 5

Sports Dads USA | 2012 | 30 min. |
Hallowie poświęcają mnóstwo czasu i energii na wspieranie swojego syna Jacoba, którego pasją są wyścigi rowerowe BMX. Deion Sanders interweniuje, gdy stres i chaos zaczynają wyciskać piętno na rodzinie.
niedziela 4 grudnia 21:55 Wellbeing Network
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>