Pikantne podróże Shane'a Delii: Maurowie: Więcej niż Maur

Shane Delia’s Spice Journey Australia | 30 min. |
Shane Delia pojawia się w hiszpańskiej Andaluzji, by odkrywać tajniki bogatej i złożonej kuchni, która wiele zawdzięcza 700-letniemu panowaniu Maurów w tym regionie.
sobota 3 grudnia 18:30 Travel Channel HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>