Kaczor Dodgers: The Duck Deception/spy, Who Didn't Love Me

Duck Dodgers USA | 25 min. |
Kaczor Dodgers wspólnie z załogą statku kosmicznego stworzył 'galaktyczną siłę', która musi się zmierzyć z głównym wrogiem Ziemi - planetą Mars i tajemniczym marsjańskim Komandorem.
niedziela 4 grudnia 22:10 Boomerang
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>