Pogotowie remontowe: Wielka przebudowa 22, odc. 1

DIY SOS: The Big Build | 65 min. |
Nick Knowles i jego zespół proszą o pomoc lokalną społeczność w Aberstwyth - chodzi o przebudowę domu robotnika cierpiącego na raka mózgu.
piątek 2 grudnia 11:00 BBC Lifestyle
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>