Czekoladomania na dokładkę, odc. 4

Choccywoccydoodah: Extra Slices | 30 min. |
Tom ma przed sobą zadanie nie z tej ziemi: przygotowuje kosmiczny tort na uroczystość z okazji 40-lecia kawałka skały z Księżyca w brytyjskim Narodowym Centrum Kosmicznym.
piątek 2 grudnia 18:00 BBC Lifestyle
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>