Najgroźniejsze zwierzęta świata, odc. 4

World's Deadliest USA | 2014 | 60 min. |
Życie dzikich zwierząt stanowi ciekawą historię o sztuce przetrwania. Każdego dnia stworzenia stawiają czoło wielu niebezpieczeństwom. Muszą walczyć o pożywienie dla siebie i potomków. Są ofiarami albo myśliwymi. Widzowie zobaczą, jak szybkie i podstępne są dzikie koty, cierpliwe foki, ogromne gąsienice i skoczne kagury, które zadziwiają swą walecznością. Kamery rejestrują system zależności panujący między zwierzętami tworzącymi rodziny, klany i niemal monarchie.
niedziela 4 grudnia 10:00 Fokus TV
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>