Podziemne miasta: Podziemna apokalipsa 2, odc. 5

Cities of the Underworld USA | 2008 | 60 min. | Obsada: Don Wildman
Don Wildman ogląda święty kamień, który jakoby chroni świat przed ostatecznym chaosem. Zwiedza też rozległe podziemia, w których powstały dramatyczne wizje końca świata, i znajduje dowody apokaliptycznych kazań Jana Chrzciciela.
niedziela 4 grudnia 10:00 H2 HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>