Misja: życie!, odc. 109

Emilie chce sprzedać swoje udziały osobie, która zaprezentuje nowoczesny i ekologiczny projekt dotyczący przedsiębiorstwa. Lucasowi nie podoba się ten pomysł. Natomiast Laetitia jest zdecydowana - będzie walczyć i tę walkę wygra. Umawia się z Lionelem, żeby zorientował się, kogo w firmie Emilie lubi, a kogo nie. Marc gratuluje Emilie podjętej inicjatywy, natomiast absolutnie nie zgadza się na to, by zostać członkiem jury. Barow chce, by pomogli im Vincent i Audrey.
poniedziałek 5 grudnia 3:45 Romance TV HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>