Wojny magazynowe - Teksas: Ale niespodzianka! 6, odc. 9

Storage Wars: Texas USA | 30 min. |
Handlarze wracają do DeSoto, gdzie Jenny szuka surowców na unikatowy przedmiot dla klienta. Kenny zaskakuje Matta i wszczyna bójkę o schowek pełen przemysłowych narzędzi.
poniedziałek 5 grudnia 3:30 History HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>