Bob's Broken Sleigh

Bob's Broken Sleigh Kanada | 2015 | 60 min. | Reżyseria: Jay Surridge
Bob, niewładający magią elf, ucieka przed złowrogim Fishface'em. Tylko od niego i napotkanych po drodze przyjaciół zależy, czy zdążą do domu na Święta.
niedziela 4 grudnia 20:00 Disney XD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>