Manaus. Najdziksze miasto świata, odc. 7

World's Wildest Cities: Manaus | 30 min. |
Manaus leży w sercu amazońskiej dżungli. To niezwykłe miasto otacza największy na świecie las deszczowy. Mieszkańcy żyją obok tysięcy dziwacznych, cudownych i groźnych stworzeń.
niedziela 4 grudnia 21:00 Animal Planet HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>