Bulionerzy: Burżuazja, odc. 65

Po wycofaniu się z rodzinnego interesu Leon i Stasia wiodą próżniacze życie, wydając na prawo i lewo zarobione pieniądze, czym doprowadzają zabieganych i spracowanych Nowików do pasji. Leon staje się koneserem markowych win, a Stasia kolekcjonerką porcelany. Nowikowie starają się dotrzymać im kroku, ale wobec braku odpowiednich środków staje się to coraz trudniejsze.
piątek 2 grudnia 6:45 TVP Seriale
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>