Wróg publiczny, odc. 7

Po 20 latach na wolność wychodzi seryjny zabójca dzieci. Znienawidzony przez wszystkich psychopata znajduje schronienie w klasztorze w Vielsart. Na ardeńskim odludziu pozostaje pod obserwacją policji. Czuwa nad nim młoda inspektor, Chloé Muller. Mimo zastosowanych środków ostrożności, niedługo po jego uwolnieniu, w okolicy ginie dziewczynka. Przytłaczająca atmosfera, napięcie i nieśpieszna, wciągająca narracja – to wszystko znajdziecie we „Wrogu publicznym”. 
niedziela 4 grudnia 20:10 Ale kino+ HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>