Parodie, parodie - wieczór parodii kabaretowych

Polska | 2003 | 60 min. |
Parodia kabaretowa to jeden z najbardziej lubianych gatunków kabaretowych - zarówno przez twórców kabaretu, jak i publiczność. Bawią, oglądane w krzywym zwierciadle satyry, wszelkiego typu programy telewizyjne i ich gwiazdy. Takie właśnie przeróbki stały się tematem wieczoru 'Parodie, parodie', w którym najlepsze kabarety młodego pokolenia pokazały najciekawsze parodie gwiazd i programów telewizyjnych.
sobota 3 grudnia 9:45 TVP Rozrywka
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>