U Pana Boga za miedzą

U Pana Boga za miedzą Polska | 2009 | 120 min. | Obsada: Krzysztof Dzierma, Andrzej Beja-Zaborski, Wojciech Solarz, Emilian Kamiński, Małgorzata Sadowska, Grzegorz HeromińskiReżyseria: Jacek Bromski
Kolejna (po 'U Pana Boga za piecem' i 'U Pana Boga w ogródku') część perypetii mieszkańców idyllicznego podlaskiego miasteczka Królowy Most.
sobota 3 grudnia 18:45 TVP Rozrywka
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>