À la show: Ireneusz Krosny

À la show Polska | 2015 | 35 min. |
Alicja Resich-Modlińska gości postacie ze świata rozrywki, sztuki i show-biznesu. Program ukazuje nieznane oblicze bohaterów - ich marzenia, pasje, dokonania oraz zabawne doświadczenia.
niedziela 4 grudnia 15:20 TVP Rozrywka
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>