Dzikie ścieżki Afryki

| 35 min. |
W programie Dzikie Ścieżki Afryki obserwujemy z bliska najbardziej zagrożone, egzotyczne i podziwiane zwierzęta naszego globu. W otaczającym ich swiecie toczy się walka między środowiskiem naturalnym a rozwojem gospodarczym, przeludnieniem i globalnymi zmianami klimatu. Przedstawiamy sylwetki osób, które pomagają tym niezwykłym okazom toczyć walkę o przetrwanie.
niedziela 4 grudnia 12:50 Adventure HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>