Kraina Karoo

| 60 min. |
Justin Bonello wyrusza w podróż, aby opowiedzieć niezliczone historie pogrzebane w pyle ogromnej półpustyni, znajdującej się na południu Afryki. Justin pragnie przedstawić historie ludzi żyjących w tym starożytnym i tajemniczym krajobrazie, a także poznać wszystkie smaki, jakie kryje w sobie ta dzika kraina.
niedziela 4 grudnia 8:45 Adventure HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>