Focused

| 30 min. |
Miłośnicy sportów ekstremalnych trenowali całe swoje życie po to, aby teraz odpowiedni moment można było uchwycić kamerą. Mimo że ich marzenia mogą się skoñczyæ tak szybko jak zmienia siê pogoda, muszą być wystarczająco skupieni, by zapewniæ operatorom najlepsze kadry.
sobota 3 grudnia 18:20 Adventure HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>