Złota legenda dziadka Parkera

Gold Rush: Remembering John Schnabel | 60 min. |
Odcinek specjalny poświęcony dziadkowi Parkera Schnabela - Johnowi, który przez lata był jego wsparciem i inspiracją. Charyzmatyczny poszukiwacz zmarł w marcu 2016 w wieku 96 lat!
niedziela 4 grudnia 14:00 Discovery Channel HD
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>