Historia muzyki: Klasycyzm wiedeński, odc. 4

Niemcy | 2014 | 60 min. |
Ośmioodcinkowy cykl 'Historia muzyki' prowadzi widza przez najważniejsze okresy w muzyce poważnej. Przedstawia głównych kompozytorów danego okresu oraz najważniejsze dzieła muzyczne. Odcinek cyklu: Klasycyzm wiedeński cz. 2 opowiada o Josephie Haydnie, jego protegowanym Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie oraz Ludwigu van Beethovenie, który w programie nazywany jest mistrzem wagi ciężkiej okresu klasycyzmu.
niedziela 4 grudnia 8:50 TVP Kultura
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>