Świat z widzenia - o fotografiach Jerzego Lewczyńskiego

Świat z widzenia - o fotografiach Jerzego Lewczyńskiego Polska | 2014 | 45 min. |
Portret wybitnego fotografika, Jerzego Lewczyńskiego, który opowiada o swoich pracach fotograficznych, realizowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Historia zdjęć staje się również historią epoki w której powstały.
niedziela 4 grudnia 14:55 TVP Kultura
Najbliższe powtórki:

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774, REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644, kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WBW.

TA STRONA WYKORZYSTUJE COOKIES ROZUMIEM WIĘCEJ INFORMACJI>